Ukraina podzieli los Jugosławii?

18
02

2014
18:11

Gdy obserwuje się dzisiejsze zamieszki w stolicy Ukrainy – Kijowie, wyraźnie widać, że sytuacja u naszego wschodniego sąsiada zmierza w złym kierunku.

Ponadto na taką opinię mają wpływ głosy dochodzące z Federacji Rosyjskiej i hipotetyczne przedsięwzięcia Niemców.

W Rosji dostrzegamy coraz wyraźniejszą chęć podziału Ukrainy na kilka jednostek. Te z kolei kolejno będą wchłaniane w obszar Rosji, ale pod nazwą Związku Euroazjatyckiego. Natomiast jeśli chodzi o stronę niemiecką, to tutaj musimy mieć na względzie przykład Jugosławii.

Należy pamiętać i mieć to na względzie, że w dużej mierze politykę robi się w oparciu o archiwa…

Jeden z niemieckich dziennikarzy zauważył, że cały trzon dowódczy tzw. armii wyzwoleńczej Kosowa stanowią synowie albo wnukowie oficerów dywizji SS Skanderberg. Zapytajmy się, czy akta osobowe tego trzonu oficerskiego dywizji SS Galizien nie są teraz podstawą do przeprowadzania operacji podziału Ukrainy. Przynajmniej jeśli chodzi o jej zachodnią część.

Z naszego punktu widzenia niepokojący jest fakt, że wzrasta wpływ nacjonalistów spod znaku Swobody, ale nie tylko. Do głosu dochodzą jeszcze bardziej radykalne, ekstremistyczne siły, które zagrażają spoistości państwowej naszego wschodniego sąsiada.

Niedobra zarówno dla Polski, Europy, jak i samej Ukrainy będzie sytuacja, kiedy podzieli ona los dawnej Jugosławii.

Publicystyka | Tagi: , ,

«

»