Ukraina na rozdrożu

27
11

2013
10:59

Kwestia ukraińska w ostatnim dwudziestoleciu była testem na wiarygodność Zachodu, jego zwartość i zdolność do skutecznych działań. Biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia, trzeba powiedzieć, że test ten wypadł dla Zachodu negatywnie.

W kwestii ukraińskiej zachował się on biernie, wysyłając pod adresem Moskwy słabe, jeśli w ogóle czytelne, sygnały. Nie zachował też jedności w działaniu. Wspólnota euroatlantycka od lat podminowywana jest frondą ze strony Niemiec i Francji, ostentacyjnie honorujących Rosję jako swojego partnera.

Na zamówienie ukraińskiej redakcji radia Deutsche Welle przeprowadzono w listopadzie sondaż wśród obywateli Ukrainy na temat integracji ich kraju z Unią Europejską. Większość Ukraińców, bo aż 58 proc., opowiada się za wstąpieniem do Unii. W porównaniu z ubiegłym rokiem jest to wzrost aż o 6 procent. Przeciwników akcesji jest 31 procent.

Historia | Brak komentarzy

Bliżej Europy narodów

14
05

2013
12:39

W wyborach lokalnych, które 3 maja odbyły się na Wyspach Brytyjskich (Anglia i Walia), spektakularny sukces odniosła Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa (UKIP).

Powstała ona w 1993 roku na fali niezadowolenia, jakie ogarnęło część Brytyjczyków z racji kierunku i charakteru jednoczenia Europy, co znalazło swój wyraz w traktacie z Maastricht.

Swoją genezę partia tłumaczy następująco: „UKIP powstała w 1993 roku, aby walczyć o wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Nie dlatego, że nienawidzimy Europy albo cudzoziemców lub kogokolwiek innego, ale dlatego, że Unia jest niedemokratyczna, kosztowna, apodyktyczna – i nigdy nie zapytano nas, czy chcemy do niej należeć.

Polityka | Brak komentarzy