Rosyjski Kreon

06
04

2013
12:50

Zbliżającą się trzecią rocznicę tragedii smoleńskiej w specyficzny sposób postanowiła uczcić strona rosyjska. We wpływowym i związanym z władzami moskiewskimi dzienniku „Izwiestia” ukazał się artykuł Siergieja Podosienowa atakujący ideę budowy pod Smoleńskiem pomnika upamiętniającego śmierć prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego i towarzyszących mu osób.

Autor w tendencyjny sposób imputuje, że strona polska pod zamierzony projekt zażądała obszaru o powierzchni 100 tys. m2, czyli więcej niż liczy moskiewski plac Czerwony (90 tys. m2), a ponadto zamierza stworzyć tam cały kompleks obejmujący pomnik ofiar, kaplicę, ekspozycję muzealną oraz parking.

Publicystyka | Brak komentarzy

Oby nie spuszczono kolejnej zasłony milczenia

24
09

2010
10:29

Mówiąc o początkach związków ziemi smoleńskiej z Polską, trzeba przyznać, że faktycznie w naszej tradycji pamiętna jest bitwa pod Grunwaldem i udział w niej pułków smoleńskich wzmiankowany przez Długosza. Losy państwa polsko-litewskiego i Smoleńska splatały się. Przecież przez wiele dziesiątków lat Smoleńsk był częścią składową Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Ostatecznie dopiero pokój andruszowski oddzielił Smoleńszczyznę od naszego państwa. Doktor Kononow wspomina o tym, że Polacy oblegali Smoleńsk, ale trzeba mieć w pamięci, że kilkakrotnie Smoleńsk był oblegany przez Rosjan i też dzielnie się bronił przed tym najazdem. To było miasto pogranicza. Gdy Zygmunt III Waza zdobywał Smoleńsk, tak naprawdę odzyskiwał to, co utraciliśmy za Zygmunta I Starego w 1514 roku.
Pamiętajmy, że idea, która przyświecała królowi Zygmuntowi III Wazie, wynikała z planu stworzenia unii Polski, Litwy i Rosji. Tę wielką ideę Rosja XVII-wieczna odrzuciła. A chodziło o coś więcej niż związek państwowy Rzeczypospolitej i Rosji. Zaprzepaszczono szansę na demokratyzację Rosji już na początku XVII wieku. Wybrano samodzierżawie, autokratyczny model rządów, chyba nie do końca z korzyścią dla siebie.

Historia | Brak komentarzy

Katyń i Smoleńsk

26
04

2010
10:33

Od momentu ujawnienia grobów katyńskich zbrodni tej nieodmiennie towarzyszyło kłamstwo. 16 kwietnia 1943 roku sowieckie Biuro Informacyjne wydało komunikat, w którym oświadczono: „Faszyści niemieccy kłamstwem i oszczerstwem próbują zamazać swoje własne zbrodnie, jakich dokonali na polskich jeńcach wojennych, którzy w 1941 roku znajdowali się na zachód od Smoleńska”.

Publicystyka | Brak komentarzy