Widmo Wielkiej Eurazji

19
10

2010
10:26

Współczesna batalia geopolityczna rozgrywa się na skalę globalną. Stratedzy zachodu Europy i Rosji zmierzają do radykalnego odwrócenia układu sił w świecie. Ich celem jest wyparcie Stanów Zjednoczonych z Eurazji, strategiczne partnerstwo ze światem islamu i zdegradowanie roli Europy Środkowo-Wschodniej z Polską na czele.

Z pewnym opóźnieniem polska opinia publiczna zapoznała się z artykułem znanego rosyjskiego eksperta ds. polityki zagranicznej Siergieja Karaganowa, który urzędowa „Rossijskaja Gazieta” opublikowała 9 lipca pod znamiennym tytułem „Związek Europy i Rosji – ostatnia szansa?”.
Autor stwierdza, że w ciągu ostatnich lat dwukrotnie pojawiła się szansa na zbliżenie Europy i Rosji. Pierwsza, na początku lat 90. XX wieku, po wahaniach została odrzucona przez Zachód. Druga wiąże się z prezydenturą Władimira Putina, który na początku XXI wieku poważnie i realistycznie, zdaniem autora, starał się zbliżyć Europę i Rosję. Zabrakło jednak strategicznego spojrzenia na to, do czego obie strony powinny dążyć.

Polityka | Brak komentarzy

Oby nie spuszczono kolejnej zasłony milczenia

24
09

2010
10:29

Mówiąc o początkach związków ziemi smoleńskiej z Polską, trzeba przyznać, że faktycznie w naszej tradycji pamiętna jest bitwa pod Grunwaldem i udział w niej pułków smoleńskich wzmiankowany przez Długosza. Losy państwa polsko-litewskiego i Smoleńska splatały się. Przecież przez wiele dziesiątków lat Smoleńsk był częścią składową Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Ostatecznie dopiero pokój andruszowski oddzielił Smoleńszczyznę od naszego państwa. Doktor Kononow wspomina o tym, że Polacy oblegali Smoleńsk, ale trzeba mieć w pamięci, że kilkakrotnie Smoleńsk był oblegany przez Rosjan i też dzielnie się bronił przed tym najazdem. To było miasto pogranicza. Gdy Zygmunt III Waza zdobywał Smoleńsk, tak naprawdę odzyskiwał to, co utraciliśmy za Zygmunta I Starego w 1514 roku.
Pamiętajmy, że idea, która przyświecała królowi Zygmuntowi III Wazie, wynikała z planu stworzenia unii Polski, Litwy i Rosji. Tę wielką ideę Rosja XVII-wieczna odrzuciła. A chodziło o coś więcej niż związek państwowy Rzeczypospolitej i Rosji. Zaprzepaszczono szansę na demokratyzację Rosji już na początku XVII wieku. Wybrano samodzierżawie, autokratyczny model rządów, chyba nie do końca z korzyścią dla siebie.

Historia | Brak komentarzy

Katyń i Smoleńsk

26
04

2010
10:33

Od momentu ujawnienia grobów katyńskich zbrodni tej nieodmiennie towarzyszyło kłamstwo. 16 kwietnia 1943 roku sowieckie Biuro Informacyjne wydało komunikat, w którym oświadczono: „Faszyści niemieccy kłamstwem i oszczerstwem próbują zamazać swoje własne zbrodnie, jakich dokonali na polskich jeńcach wojennych, którzy w 1941 roku znajdowali się na zachód od Smoleńska”.

Publicystyka | Brak komentarzy

Tyle praw dla Niemców w Polsce, ile dla Polaków w Niemczech

26
03

2010
10:40

Z prof. dr. hab. Tadeuszem Marczakiem, kierownikiem Zakładu Studiów nad Geopolityką Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, rozmawia Marek Zygmunt

Publicystyka | Brak komentarzy

Brakuje symetrii w traktowaniu

24
03

2010
10:43

Uważam, że tolerowanie już istniejących i aprobata nowych dwujęzycznych tablic będzie kolejnym wyrazem kapitulacji strony polskiej wobec żądań niemieckich i potwierdzeniem nierównoprawności w naszych stosunkach dwustronnych. Niestety, wielu reprezentantów strony niemieckiej uważa już fakt uprzywilejowania mniejszości niemieckiej za naturalny i nierodzący po stronie niemieckiej konieczności identycznego traktowania Polaków w Niemczech.

Publicystyka | Brak komentarzy

Zjednoczone Niemcy mają plan dla Europy

09
11

2009
10:47

Z prof. dr. hab. Tadeuszem Marczakiem z Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego rozmawia Marek Zygmunt

20 lat temu obalony został mur berliński, wkrótce potem doszło do zjednoczenia Niemiec. Konfiguracja polityczna w Europie uległa całkowitej przebudowie. W przypadku Polski i Niemiec wiele mówiło się po zmianach 1989 r. o pojednaniu. Piękna idea, ale cały czas trzeba mieć na uwadze również okoliczności historyczne…
– Oczywiście, że tak. Mówiąc o roli Niemiec w Europie i na świecie, o stosunkach polsko-niemieckich, trzeba podkreślić, że wydarzenia roku 1989 były konsekwencją tego, czego byliśmy świadkami w Polsce w 1980 r. – powstania „Solidarności”. Właśnie dzięki wydarzeniom na polskim Wybrzeżu możliwa była transformacja dawnego bloku komunistycznego. Bez tego epokowego wydarzenia nie byłoby możliwe to, co określa się teraz jako obalenie muru berlińskiego, ani w dalszej konsekwencji proces zjednoczenia Niemiec.

Polityka | Brak komentarzy

Potrzebny jest think tank na usługach dyplomacji

16
02

2009
10:55

Z prof. dr. hab. Tadeuszem Marczakiem, byłym dyrektorem Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, rozmawia Marek Zygmunt

Odwołanie Pana ze stanowiska dyrektora Instytutu było poprzedzone jakimiś rozmowami, próbą wyjaśnienia przez władze uczelni zaistniałej sytuacji?
– Odwołanie z pełnionej funkcji otrzymałem pisemnie 5 stycznia br. W sensie prawnym nie mogę tego absolutnie podważać, bo rektor uczynił to na wniosek dziekana Wydziału Nauk Społecznych i rady Instytutu. Pozostał mi jednak jakiś niesmak w tej sprawie, ponieważ nikt nie chciał wysłuchać moich racji, moich argumentów. Miałem nawet pewien plan działania dotyczący podniesienia rangi Instytutu.

Polityka | Brak komentarzy

Może stracić stanowisko, bo zaprosił Nowaka

11
12

2008
11:02

Rada Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego opowiedziała się wczoraj za odwołaniem z funkcji szefa Instytutu prof. Tadeusza Marczaka. Nawet nie raczyła poczekać na stanowisko profesora. Powodem tej decyzji było zaproszenie prof. Jerzego Roberta Nowaka na odwołaną w ostatniej chwili, po osobistej interwencji rektora, sesję naukową. Jego poglądy niektórzy profesorowie uczelni – za „Gazetą Wyborczą” – określili jako „kontrowersyjne”. – To są skandaliczne praktyki. Widać, że polityka ma duży wpływ na życie i funkcjonowanie Uniwersytetu Wrocławskiego. Na tej uczelni argument siły jest ważniejszy od siły argumentów – oburza się poseł do Parlamentu Europejskiego Konrad Szymański.

Varia | Brak komentarzy

„Wyborcza” ocenzurowała uniwersytet

11
12

2008
11:00

Z prof. Tadeuszem Marczakiem, odwołanym wczoraj dyrektorem Instytutu Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocławskim, organizatorem zablokowanej konferencji naukowej na temat polityki historycznej w krajach sąsiadujących z Polską, rozmawia Mariusz Bober

Wczoraj odbyła się Rada Instytutu Stosunków Międzynarodowych. W jej trakcie prof. Romuald Gelles postawił kwestię dymisji dyrektora. Natomiast prof. Klaus Bachmann zgłosił formalny wniosek o odwołanie Pana z funkcji dyrektora Instytutu. Wniosek ten większością głosów został przyjęty. Jak Pan ocenia tę decyzję?
– Na razie nie chcę jej komentować.

Varia | Brak komentarzy

Poprzednie wpisy »