Co dalej po referendum?

17
03

2014
07:59

Za przyłączeniem Krymu do Rosji opowiedziało się prawie 97 proc. uczestników wczorajszego referendum. Pojawiają się jednak doniesienia o nieprawidłowościach, do jakich mogło dojść podczas głosowania.

Teraz wszystko zależy od reakcji Zachodu. Wiele państw podzieliło stanowisko Kijowa, które dotyczy braku podstaw prawnych do przeprowadzenia owego referendum. Pozostaje liczyć na podjęcie przez nie konkretnych kroków w tej sprawie.

Przez konkretne kroki należy rozumieć zastosowanie sankcji, a przede wszystkim użycie oręża energetycznego. Tak jak to było w końcu lat 80. Wówczas Stany Zjednoczone doprowadziły do znaczącej obniżki cen ropy naftowej na rynkach światowych, co w konsekwencji było przyczyną tego, że załamał się program Gorbaczowa dotyczący przebudowy Związku Sowieckiego.

Publicystyka | Brak komentarzy

Putinowska puszka Pandory

04
03

2014
20:39

Władimir Putin, prezydent Federacji Rosyjskiej, podczas dzisiejszej konferencji prasowej próbował uzasadnić motywy wprowadzenia wojsk na Krym. Mimo największych jego chęci to mu się jednak nie udało, zaś Rosja niewątpliwie dokonuje agresji na Ukrainę.

Co więcej, Putin ingeruje w wewnętrzne sprawy Ukrainy, decydując o legalności bądź nielegalności ukraińskich władz. 28 lutego br. w rosyjskich mediach pojawiły się informacje, że prezydent Wiktor Janukowycz nie prosił o pomoc wojskową ze strony Rosji. Mimo wszystko Putin postanowił posłużyć się wojskiem w dialogu rosyjsko-ukraińskim.

Prezydent Rosji w swoim dzisiejszym wystąpieniu odniósł się także do sytuacji na Krymie. Status tego półwyspu jest przecież jasno określony – jest to autonomia w granicach państwa ukraińskiego.

Polityka | Brak komentarzy

Opieszałość Zachodu impulsem dla Rosji

24
02

2014
20:36

Z prof. dr. hab. Tadeuszem Marczakiem, kierownikiem Zakładu Studiów nad Geopolityką Uniwersytetu Wrocławskiego, rozmawia Izabela Kozłowska

Rosyjski minister ds. rozwoju gospodarczego Aleksiej Uljukajew w rozmowie z niemieckim dziennikiem „Handelsblatt” zagroził Ukrainie podniesieniem ceł importowych w przypadku podpisania przez władze w Kijowie umowy stowarzyszeniowej z UE. Jest Pan zaskoczony takimi deklaracjami?

Polityka | Brak komentarzy

Agonia ukraińskich nadziei

21
02

2014
09:29

Ostatnie wydarzenia na Ukrainie muszą napawać niepokojem. Kraj ten stanął być może na krawędzi wojny domowej, której skutków nie da się w tej chwili jeszcze przewidzieć, ale można powiedzieć, że mogą one być dalekosiężne nie tylko dla Ukrainy, lecz także dla nas, Polaków, Europy, Rosji i euroatlantyckiej wspólnoty.

Nieraz tak bywało w dziejach, że politycy nie wiadomo z jakiego powodu i pod wpływem jakiego impulsu otwierali puszkę Pandory lub niczym uczniowie czarnoksiężnika uruchamiali procesy, nad którymi nie byli w stanie zapanować i które obracały się na ich zgubę i zgubę narodów, którym przewodzili. Sławetny pakt Ribbentrop-Mołotow i cena, jaką za niego zapłacili także Niemcy i Rosjanie, jest tego najlepszym dowodem.

Polityka | Brak komentarzy

Ukraina podzieli los Jugosławii?

18
02

2014
18:11

Gdy obserwuje się dzisiejsze zamieszki w stolicy Ukrainy – Kijowie, wyraźnie widać, że sytuacja u naszego wschodniego sąsiada zmierza w złym kierunku.

Ponadto na taką opinię mają wpływ głosy dochodzące z Federacji Rosyjskiej i hipotetyczne przedsięwzięcia Niemców.

W Rosji dostrzegamy coraz wyraźniejszą chęć podziału Ukrainy na kilka jednostek. Te z kolei kolejno będą wchłaniane w obszar Rosji, ale pod nazwą Związku Euroazjatyckiego. Natomiast jeśli chodzi o stronę niemiecką, to tutaj musimy mieć na względzie przykład Jugosławii.

Należy pamiętać i mieć to na względzie, że w dużej mierze politykę robi się w oparciu o archiwa…

Publicystyka | Brak komentarzy

Janukowycz zrzucił odpowiedzialność na Azarowa

28
01

2014
10:35

Podanie się do dymisji szefa ukraińskiego rządu Mykoły Azarowa jest z pewnością krokiem w dobrym kierunku.

Jest niejako pozytywnym sygnałem, mimo że żaden z liderów opozycji nie jest zainteresowany objęciem stanowiska premiera kraju. Taka sytuacja może zapowiadać powstanie jakiejś formy rządu koalicyjnego.

Podanie się do dymisji Azarowa może oznaczać także dla prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza wyjście z tej bardzo trudnej sytuacji obronną ręką. Janukowycz przez długi czas powstrzymywał się przed użyciem siły, a ostatnio uczynił odpowiedzialnym za całą sytuację na ukraińskim Majdanie premiera Azarowa.

Polityka | Brak komentarzy

Olimpiada, polityka i pieniądze

25
01

2014
10:41

Jeśli sport to ekwiwalent wojny, a wojna to – według Clausewitza – przedłużenie polityki realizowanej innymi środkami, powstaje pytanie: jaki jest związek sportu z polityką i czy związek ten zasługuje na uznanie? Jak się wydaje, wszystko zależy od tego, jaka to jest polityka.

Negatywnym przykładem będzie z pewnością olimpiada w Berlinie wykorzystana przez Hitlera do demonstracji potęgi jego ludobójczego systemu. Na usprawiedliwienie działaczy olimpijskich można dodać, że Berlin zyskał prawo organizacji igrzysk w 1931 roku, kiedy Hitler nie był jeszcze u władzy. Żywiołowy, polityczny podtekst miał mecz piłkarski Polska – ZSRS rozegrany w Chorzowie w 1956 roku i zakończony zwycięstwem polskiej reprezentacji 2:1. Wynik ten podbudował psychicznie polskie społeczeństwo po okresie intensywnego stalinowskiego terroru początku lat 50. Podobny skutek miał tryumf hokeistów Czechosłowacji nad drużyną ZSRS odniesiony kilka miesięcy po inwazji na to państwo armii Układu Warszawskiego.

Publicystyka | Brak komentarzy

Ciążenie Azji

04
01

2014
10:44

W 1904 roku John Halford Mackinder ogłosił koniec „epoki kolumbijskiej” zapoczątkowanej przez wielkie odkrycia geograficzne żeglarzy pokolenia Krzysztofa Kolumba. Jej cechą charakterystyczną była supremacja i ekspansja Europy na inne kontynenty, nienapotykająca na poważniejszy opór. Proponował on odejść od europocentryzmu i spojrzeć na dzieje europejskie jako zależne od procesów, których terenem była Azja. Wszak nawet współczesna mapa narodowościowa Europy nie ma nic wspólnego z mapą opisaną w starożytności przez Herodota. Jest ona efektem tzw. wielkiej wędrówki ludów, którą spowodowały wychodzące z Azji najazdy najpierw Hunów, a później Awarów. Ostatni potężny najazd azjatycki na Europę, mongolski, ukształtował państwowość rosyjską w jej carskiej, a jeszcze bardziej sowieckiej postaci.

Polityka | Brak komentarzy

Powrót do paktu Ribbentrop-Mołotow

24
12

2013
10:48

Wpływowy rosyjski dziennik „Kommiersant” opublikował 28 listopada 2013 roku artykuł zatytułowany „Koniecznie należy budować Wielką Europę” (Nieobchodimo stroit’ Bolszuju Jewropu). Jak stwierdza redakcja, artykuł ten został napisany „specjalnie dla niej”.

Ten sam tekst pod tytułem „Nowy projekt paneuropejski” opublikowała, uchodząca w oczach poniektórych za opiniotwórczą, warszawska „Gazeta Wyborcza”; bez podania źródła i nazwiska tłumacza, ale za to już tego samego dnia! Jako autorzy figurują: Desmond Browne – b. minister obrony Wielkiej Brytanii w socjalistycznym gabinecie Tony’ego Blaira, Igor Iwanow – b. minister spraw zagranicznych Rosji, i Adam Rotfeld – b. minister spraw zagranicznych Polski w postkomunistycznym rządzie Marka Belki.

Publicystyka | Brak komentarzy

Gazowa Hanza

18
12

2013
13:09

Gaz ziemny z perspektywy rosyjskiej to nie tylko surowiec energetyczny, ale przede wszystkim instrument oddziaływania geopolitycznego. Posługując się nim, Moskwa chce osiągnąć następujące cele: reintegrację przestrzeni postsowieckiej, integrację przestrzeni eurazjatyckiej w myśl putinowskiego programu „od Władywostoku do Lizbony”, dezintegrację Międzymorza bałtycko-czarnomorsko-adriatyckiego postrzeganego w Rosji jako wrogi „kordon sanitarny”, bo oddzielający ją od Niemiec. Zwieńczeniem tego programu będzie wyparcie Stanów Zjednoczonych z Eurazji i pozbawienie ich w ten sposób pozycji światowego hegemona.

Publicystyka | Brak komentarzy

Energetyczna wojna

07
12

2013
10:53

Francuski geopolityk gen. Pierre-Marie Gallois słusznie stwierdził: „Kto kontroluje energię, ten kontroluje świat”. Nośniki energii nie są traktowane w naszych czasach w kategoriach towaru, wobec którego stosowane są reguły gry rynkowej. Ich ceny oderwane są od jakichkolwiek racjonalnych kalkulacji.

Koszt wydobycia jednej baryłki ropy naftowej w korzystnych warunkach Arabii Saudyjskiej, a koszt wyprodukowanej z niej benzyny wykazuje już kilkusetkrotną różnicę. Mniejsze, ale równie imponujące „przebicie” występuje w wypadku gazu ziemnego. Koszty wydobycia Gazpromu szacowane są na poniżej 20 dolarów za tysiąc metrów sześciennych, Polska zaś kupuje go za ponad 500 dolarów za tysiąc metrów sześciennych, czyli ok. 25-30 razy drożej. Dla porównania, na giełdach amerykańskich w lipcu ubiegłego roku gaz oferowany był w cenie 96 dolarów.

Polityka | Brak komentarzy

Jak najdalej od Rosji

05
12

2013
10:57

Skala protestów społecznych na Ukrainie związana ze wstrzymaniem procesu stowarzyszeniowego z Unią Europejską przekroczyła najśmielsze oczekiwania. Porównywalna może już być ze słynną „pomarańczową rewolucją”. Pojawiają się nowi przywódcy: Witalij Kliczko, Arsenij Jaceniuk i inni. Rośnie stopień obywatelskiego zaangażowania.

Prezydent Wiktor Janukowycz popełnił dwa błędy. Pierwszy, negocjacyjny, polegał na podawaniu i domaganiu się rekompensaty za straty Ukrainy, jakie powstaną po podpisaniu umowy o stowarzyszeniu i o strefie wolnego handlu z UE. Jakkolwiek nie ma powodów do kwestionowania tych wyliczeń (choć wątpliwości może budzić ich rozrzut: od 100 do 500 mld euro), to jednak skupienie się na sumach dało asumpt antyukraińskiej propagandzie, że Kijów zamierza przede wszystkim dokonać „skoku na kasę”. Taki wątek przewijał się w mediach rosyjskich, pojawiał się – niestety – także u nas oraz w innych krajach UE. Znacznie roztropniej byłoby skupić się na żądaniu stworzenia swoistej tarczy wobec zapowiedzianych przez Rosję restrykcji w rosyjsko-ukraińskiej wymianie handlowej.

Publicystyka | Brak komentarzy

Skąd się biorą kryzysy finansowe

16
11

2013
11:03

Pieniądz to przede wszystkim środek działania. Kiedy nie występował, lub jego rola była ograniczana, bywał, w charakterze środka działania, zastępowany przez przymus. Tak było w epoce niewolnictwa (wielkie budowle starożytnego Egiptu). Tak też było w czasach nam współczesnych w Związku Sowieckim. Reformator Jegor Gajdar zauważył, że kiedy w ZSRS spadało natężenie terroru, spadała także efektywność jego gospodarki.

Pieniądz ma jednak tę niewątpliwą zaletę nad przymusem, że wymusza racjonalność działań. Tylko w systemie przymusu możliwe były takie przedsięwzięcia jak pozbawione ekonomicznego sensu piramidy egipskie (pomniki pychy faraonów – jak je określił Pliniusz Starszy), czy nacechowane gigantomanią inwestycje epoki sowieckiej. Czyżby zatem pieniądz był gwarancją wolności obywateli i racjonalnych, ekonomicznie uzasadnionych działań w gospodarce?
Dyktat bankierów

Publicystyka | Brak komentarzy

Szczyt klimatycznej histerii

12
11

2013
11:12

W genialnej powieści Bolesława Prusa „Faraon” jest kapitalna scena, kiedy to kapłani starożytnego Egiptu w oparciu o swą wiedzę astronomiczną oraz nieświadomość ludu egipskiego wykorzystują zaćmienie słońca w swojej walce z młodym faraonem – reformatorem.

W porównaniu do czasów opisywanych przez powieściopisarza wiele się zmieniło. Niepomiernie wzrosła wiedza szerokich kręgów ludzkości, w tym także wiedza z dziedziny astronomii. Dziś nikomu już nie uda się użyć zaćmienia słońca jako instrumentu politycznego. Nowa epoka wymaga, aby stawiać ludzkość wobec nowych wyzwań. Od wielu już lat rolę taką spełnia globalne ocieplenie.

Publicystyka | Brak komentarzy

Komórka Merkel

29
10

2013
11:16

Kontrola podstawą zaufania – to sowieckie hasło przychodzi na myśl w kontekście doniesień o inwigilacji stosowanej przez Amerykanów wobec polityków RFN, ich najważniejszego sojusznika w ramach NATO. Ale odkładając na bok ironię, spójrzmy na tę kwestię z pozycji polityki realnej.

Cała Europa i pół świata ma historyczne powody do nieufności wobec Niemiec. Co prawda można powiedzieć, że rany, jakie spowodowała pierwsza, a zwłaszcza druga wojna światowa, uległy zabliźnieniu, ale ciągle są widoczne we wschodniej części naszego kontynentu, z nierozwiązaną do tej pory kwestią odszkodowań za zniszczenia wojenne. Niepokój musi budzić także kurs polityczny przyjmowany przez ponownie zjednoczone Niemcy. Bez skrupułów dążą one do hegemonii wewnątrz Unii Europejskiej i do czerpania korzyści ekonomicznych z tej pozycji. Fakt, że nie wszyscy dostrzegają to zagrożenie, jest zasługą pracowitości i sprawności niemieckiej agentury wpływu.

Publicystyka | Brak komentarzy

Bitwy z polskim handlem

22
10

2013
11:18

Najnowsze dzieje Polski znaczone są dramatycznymi zmaganiami o uzyskanie właściwej struktury społecznej, charakterystycznej dla cywilizacji zachodniej. W tych zmaganiach kluczową rolę odgrywa kwestia handlu.

Na wielką, wszechogarniającą rolę handlu w kreowaniu potęgi nie tylko gospodarczej, ale i politycznej zwracał uwagę amerykański admirał Alfred Thayer Mahan (1840-1914), klasyk geopolityki amerykańskiej, twórca teorii „potęgi morskiej”. Dokonał on znamiennego porównania, zestawiając ze sobą dwie pary narodów europejskich, które rozpoczęły penetrację Światowego Oceanu i eksplorację zamorskich lądów. Z jednej strony były to Hiszpania i Portugalia, z drugiej zaś Holandia i Anglia. „Wszyscy ludzie pragną bogactwa – sentencjonalnie stwierdzał Mahan – ale rzeczą istotną jest to, w jaki sposób dochodzą do owego bogactwa”. Hiszpanie i Portugalczycy wybrali drogę na skróty. Obłowili się złotem i srebrem, które tak obficie występowało w ich amerykańskich koloniach. Napływ tych niesłychanych bogactw do krajów macierzystych spowodował jednak załamanie gospodarcze, rozregulował mechanizm gospodarczy Hiszpanii i Portugalii i w konsekwencji doprowadził do ich upadku.

Historia | Brak komentarzy

Globalna destabilizacja

10
10

2013
11:31

Grupa G20, jak wiadomo, obejmuje 20 najwyżej rozwiniętych oraz gospodarczo wschodzących krajów świata. Jej trzon stanowią uznane potęgi ekonomiczne, ale także szybko rozwijające się gospodarczo kraje dawnego tzw. Trzeciego Świata.

W jej skład nie wchodzi Polska, co ze strony społeczności międzynarodowej jest dobitnie krytyczną recenzją efektów gospodarczych polskiej transformacji. Ostatni szczyt grupy odbył się w Rosji, w Sankt Petersburgu. W formalnym porządku obrad figurowały sprawy gospodarcze, zwłaszcza kwestie podatkowe, ale szczyt został zdominowany przez problem syryjski, który nie figurował w oficjalnym programie spotkania.

Polityka | Brak komentarzy

Odwaga polityka

28
09

2013
11:21

Ostatnie lata na arenie europejskiej cechuje walka z kryzysem gospodarczym toczona w dwóch krajach unijnych: w należącej do strefy euro Grecji i pozostającymi poza tym klubem Węgrami. Na Węgrzech, po objęciu władzy, rząd Viktora Orbána stanął przed trudnym zadaniem wyrwania kraju z gospodarczej zapaści, w jaką wtrąciły go rządy postkomunistów.

W końcu 2010 roku minister gospodarki Georgy Matolcsy przedstawił projekt budżetu na następny rok, w którym znalazły się już zarysy szerszego programu działań ekipy Orbána. Podkreślano, że ożywienie gospodarcze będzie realizowane bez pomocy Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Jak bowiem wiadomo, wkład MFW w zwalczanie kryzysu w różnych krajach świata oceniany jest, mówiąc oględnie, jako kontrowersyjny.

Polityka | Brak komentarzy

Siła i buta

21
09

2013
11:28

W niedzielę Niemcy wybiorą nowy Bundestag składający się z 598 deputowanych. Tradycyjnie rywalizują ze sobą dwie największe niemieckie partie: chadecka CDU/CSU i socjaldemokratyczna SPD.

Potencjalnym sojusznikiem chadeków jest FDP, natomiast socjaldemokraci mogą liczyć na koalicję z partią Zielonych. Według sondaży przedwyborczych szanse są niemal równe, jednak ze wskazaniem na chadeków, którzy mogą jeszcze sięgnąć po wariant wielkiej koalicji, a więc porozumienia z socjaldemokratami. W tej sytuacji jest prawie pewne, że kanclerz Angela Merkel będzie sprawować swój urząd po raz trzeci z rzędu.

Publicystyka | Brak komentarzy

Wojna handlowa między Ukrainą a Rosją

23
08

2013
12:32

Od 20 lipca tego roku trwa wojna handlowa między Rosją a Ukrainą. Jej inicjatorem była strona rosyjska, która rozpoczęła blokowanie przywozu ukraińskich towarów na swój rynek.

Ofiarą tych działań padła m.in. firma Roshen – produkująca słodycze, firma Obłoń – produkująca piwo, ukraińscy eksporterzy owoców i warzyw, przetworów mlecznych i innych towarów o krótkim terminie spożycia. Rosyjskie władze państwowe umywały ręce, zaprzeczając swojej inicjatywie w tej kwestii, przedstawiając trudności ukraińskich eksporterów jako efekt służbistości rosyjskich organów celnych i sanitarnych. Strona ukraińska tymczasem liczyła straty, które już powstały wskutek zniszczenia towarów w unieruchomionych na granicy transportach i które nastąpią, jeśli postępowanie strony rosyjskiej nie ulegnie zmianie. Szacuje się, że do końca roku straty mogą wynieść 2,5 mld dolarów.

Polityka | Brak komentarzy

Ukraina stawia na łupki

01
06

2013
12:35

Jednym z elementów bieżącej polityki energetycznej Ukrainy jest stałe obniżanie importu gazu z Rosji. Jak podał ukraiński urząd statystyczny, w I kwartale 2013 roku Ukraina zakupiła w Rosji o 17 proc. gazu mniej niż w analogicznym okresie 2012 roku.

Tendencja ta będzie się pogłębiać. Jak bowiem oświadczył Wadim Czuprun, szef Naftohazu, jego firma planuje zakupić u Rosjan w tym roku 20 mld m3 gazu, zamiast planowanych 27 miliardów. Sprawy dostaw gazu reguluje ukraińsko-rosyjska umowa ze stycznia 2009 roku podpisana przez Gazprom i Naftohaz. Zakładała ona, że Ukraina w latach 2009-2019 będzie kupować 52 mld m3 gazu rocznie. Zawierała ona także klauzulę „take or pay”, przewidującą drakońskie kary za nieodebrany surowiec. Ukraińską opinię publiczną bulwersowała przede wszystkim drastyczna zwyżka ceny gazu zawarta w kontrakcie (470 dolarów za 1000 m3). Oburzenie było skierowane przeciwko ówczesnej premier Julii Tymoszenko, którą obarczono odpowiedzialnością za tak niekorzystną umowę, co w rezultacie doprowadziło do osadzenia jej w więzieniu.

Polityka | Brak komentarzy

Bliżej Europy narodów

14
05

2013
12:39

W wyborach lokalnych, które 3 maja odbyły się na Wyspach Brytyjskich (Anglia i Walia), spektakularny sukces odniosła Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa (UKIP).

Powstała ona w 1993 roku na fali niezadowolenia, jakie ogarnęło część Brytyjczyków z racji kierunku i charakteru jednoczenia Europy, co znalazło swój wyraz w traktacie z Maastricht.

Swoją genezę partia tłumaczy następująco: „UKIP powstała w 1993 roku, aby walczyć o wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Nie dlatego, że nienawidzimy Europy albo cudzoziemców lub kogokolwiek innego, ale dlatego, że Unia jest niedemokratyczna, kosztowna, apodyktyczna – i nigdy nie zapytano nas, czy chcemy do niej należeć.

Polityka | Brak komentarzy

Geopolityka gazowa Rosji

04
05

2013
12:42

Od kilku tygodni polska opinia publiczna zbulwersowana jest sprawą budowy przez Polskę kolejnego gazociągu transportującego rosyjski gaz ziemny. Chyba nietrafnie został on pierwotnie określony jako Jamał II, podobnie jak jego cel: ominąć Ukrainę, aby dotrzeć do Słowacji. Z późniejszych informacji wynika jednak, że sens i cel odnogi od gazociągu jamalskiego (pieremyczki) rysuje się nieco inaczej.

Miałaby ona pełnić głównie funkcję sieci przesyłowej do Puław i Tarnowa, które znalazły się na celowniku powiązanej z Gazpromem rosyjskiej firmy Acron. Celem strategicznym jest zatem przejęcie tamtejszych zakładów azotowych przy wydatnej pomocy byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. W efekcie polski przemysł chemiczny zostałby przywiązany do rosyjskiego gazu i ewentualna przyszła próba uwolnienia się od tej zależności byłaby mocno ograniczona.
Upadek międzynarodowego znaczenia Polski

Polityka | Brak komentarzy

Ultimatum Sorosa

20
04

2013
12:47

Paradoksalnie euro, które służy wdrażaniu niemieckich planów politycznych, w rozgrywce międzynarodowej finansjery może zostać użyte jako instrument niweczenia niemieckiego projektu imperialnego.

9 kwietnia bieżącego roku znany finansista amerykański żydowsko-węgierskiego pochodzenia George Soros, przemawiając na uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem, przedstawił niemieckiemu audytorium swoją analizę kryzysu w strefie euro i propozycję wyjścia z patowej sytuacji. Propozycja ta wymaga rozwiązania dylematu: albo wyjście Niemiec ze strefy euro, albo niemiecka zgoda na euroobligacje.

Publicystyka | Brak komentarzy

Rosyjski Kreon

06
04

2013
12:50

Zbliżającą się trzecią rocznicę tragedii smoleńskiej w specyficzny sposób postanowiła uczcić strona rosyjska. We wpływowym i związanym z władzami moskiewskimi dzienniku „Izwiestia” ukazał się artykuł Siergieja Podosienowa atakujący ideę budowy pod Smoleńskiem pomnika upamiętniającego śmierć prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego i towarzyszących mu osób.

Autor w tendencyjny sposób imputuje, że strona polska pod zamierzony projekt zażądała obszaru o powierzchni 100 tys. m2, czyli więcej niż liczy moskiewski plac Czerwony (90 tys. m2), a ponadto zamierza stworzyć tam cały kompleks obejmujący pomnik ofiar, kaplicę, ekspozycję muzealną oraz parking.

Publicystyka | Brak komentarzy

Wschodzące potęgi świata

30
03

2013
12:51

Ostatnie sto lat w dziejach ludzkości stało pod znakiem wielkich konfliktów, które zmierzały do wyłonienia nowego globalnego hegemona. Zmieniały się narzędzia rozgrywania owych starć, jednak niezmienny pozostawał ich cel.

Mieliśmy zatem do czynienia z klasycznymi konfliktami militarno-politycznymi, jakimi były I i II wojna światowa. III wojna światowa, zwana powszechnie zimną wojną, miała charakter rywalizacji ideologicznej. Wiele oznak wskazuje na to, że obecnie społeczność międzynarodowa stoi w obliczu IV wojny światowej, która rozgrywa się na płaszczyźnie finansowej.

Publicystyka | Brak komentarzy

Ten film to realizacja niemieckiej polityki historycznej

27
03

2013
12:54

Serial telewizji ZDF „Nasze matki, nasi ojcowie” („Unsere Mütter, Unsere Väter”), to konsekwentna niemiecka polityka historyczna, która zmierza do „podzielenia się” winą za zbrodnie holokaustu z Europą. Zresztą zostało to zasygnalizowane już parę lat temu i jest konsekwentnie realizowane. W tygodniku „Der Spiegel” postawiono tezę, że holokaust to nie wina Niemców ( artykuł z 2009 r. pt. „Wspólnicy. Europejscy pomocnicy Hitlera w mordowaniu Żydów”), ale całej Europy, a przede wszystkim tej części przez nich podbitej. Więc mamy do czynienia z konsekwentną realizacją tego założenia. I jak się okazuje, bardzo sprawnie wciela się w życie niemiecką politykę historyczną. Chodzi o świadome zamazywanie historii.

Historia | Brak komentarzy

Niemiecki cień nad RAŚ

26
01

2013
12:59

W trakcie ostatniego, VI marszu dla autonomii zorganizowanego przez Ruch Autonomi Śląska zwracał uwagę wielki transparent głoszący: „Górny Śląsk w Europie Regionów”. Przypomnijmy, że po raz pierwszy wariant „Europa Regionów” zastosowano wobec Jugosławii z powszechnie znanymi skutkami.

Generał Pierre-Marie Gallois, swego czasu doradca gen. Charles’a de Gaulle’a i wybitny francuski geopolityk, twierdził, że za krwawym rozbiorem Jugosławii kryły się niemieckie tajne służby, niemieckie pieniądze, niemiecka dyplomacja i niemieckie dostawy broni. Potwierdzają to zresztą niektórzy autorzy niemieccy.

Zemsta za opór

Plany likwidacji państwa jugosłowiańskiego zrodziły się jeszcze w epoce zimnej wojny. W kontaktach z politykami zachodnioniemieckimi wysokiego szczebla, jakie generał de Gaulle miał w latach sześdziesiątych, nieustannie pojawiała się z ich strony myśl o konieczności rozczłonkowania Jugosławii.

Polityka | Brak komentarzy

Niemiecki cień nad RAŚ

26
01

2013
09:18

W trakcie ostatniego, VI marszu dla autonomii zorganizowanego przez Ruch Autonomi Śląska zwracał uwagę wielki transparent głoszący: „Górny Śląsk w Europie Regionów”. Przypomnijmy, że po raz pierwszy wariant „Europa Regionów” zastosowano wobec Jugosławii z powszechnie znanymi skutkami.

Generał Pierre-Marie Gallois, swego czasu doradca gen. Charles’a de Gaulle’a i wybitny francuski geopolityk, twierdził, że za krwawym rozbiorem Jugosławii kryły się niemieckie tajne służby, niemieckie pieniądze, niemiecka dyplomacja i niemieckie dostawy broni. Potwierdzają to zresztą niektórzy autorzy niemieccy.

Zemsta za opór

Plany likwidacji państwa jugosłowiańskiego zrodziły się jeszcze w epoce zimnej wojny. W kontaktach z politykami zachodnioniemieckimi wysokiego szczebla, jakie generał de Gaulle miał w latach sześćdziesiątych, nieustannie pojawiała się z ich strony myśl o konieczności rozczłonkowania Jugosławii.

Polityka | Brak komentarzy

Ukraina na rozdrożu

19
12

2012
13:07

Prawie nikt w kręgach rosyjskich nie dopuszczał wariantu niepodległości Ukrainy. Aleksander Sołżenicyn, który traktował Związek Sowiecki jako wynaturzony imperialistyczny twór, proponował, aby na jego ruinach stworzyć Unię Słowiańską obejmującą Rosję, Ukrainę, Białoruś i Kazachstan – ten ostatni w czasach sowieckich w niemal połowie zaludniony był przez Rosjan.

Poetyckie weto wobec niepodległego państwa ukraińskiego zgłosił noblista Josif Brodski występujący, w tym wypadku, z wielkorosyjskich pozycji. Geopolityk Aleksander Dugin argumentował, że istnienie unitarnego państwa ukraińskiego jest sprzeczne z geopolityczną logiką ze względu na różnice narodowościowe, językowe, cywilizacyjne i gospodarcze. Tę argumentację Władimir Putin zaprezentował prezydentowi George’owi W. Bushowi. Kontrargumentacja ukraińska, że Federacja Rosyjska jest państwem jeszcze bardziej zróżnicowanym, jest pomijana w Moskwie milczeniem.

Polityka | Brak komentarzy

Polsko-francuskie interesy

22
11

2012
11:41

Wizyta prezydenta Francji François Hollande´a w Polsce przypadła w czasie, kiedy ważą się losy unijnego budżetu. I ten właśnie moment głowa państwa francuskiego wybrała, aby dać nowy impuls stosunkom polsko-francuskim oraz – jak pisze „Le Figaro” – podważyć hegemonię Berlina na wschodzie Europy.

Prezydentowi Francji towarzyszyła grupa 30 szefów francuskich przedsiębiorstw z różnych branż reprezentujących przemysł zbrojeniowy (Eurocopter, DCNS) czy samochodowy (Peugeot), ale z wyraźną dominantą firm związanych z energetyką jądrową (firma Areva) i gazem łupkowym (firma Total). Stworzyło to paradoksalną sytuację, którą wychwycił na łamach „Le Figaro” Fabrice Node-Langlois, pisząc: „W momencie gdy Francja redukuje swoją energetykę jądrową i zamyka drogę do eksploatacji gazu łupkowego, stara się równocześnie sprzedać Polsce reaktory atomowe, a francuski gigant Total szuka na jej obszarze gazu łupkowego”. Francja chce także uczestniczyć w modernizacji polskich sił zbrojnych, a zwłaszcza marynarki wojennej, co jest niezwykle istotne z racji zniszczenia w ostatnich latach polskiego przemysłu stoczniowego.

Polityka | Brak komentarzy

Cień Moskwy

20
10

2012
11:37

Z Rosją łączy nas wiele. Przede wszystkim wspólnota słowiańskiego pochodzenia, nieograniczająca się li tylko do pokrewieństwa językowego. Jest ona bowiem – jeśli wierzyć raczkującym dopiero badaniom nad genotypami poszczególnych narodów –znacznie silniejsza, niż nam się wcześniej wydawało. Łączy nas także chrześcijaństwo, jakkolwiek w różnych wyznaniach. Dzielą ideały polityczne i rywalizacja w dziele geopolitycznego uporządkowania Niżu Środkowo- i Wschodnioeuropejskiego.

Publicystyka | Brak komentarzy

Niespłacony rachunek

03
09

2012
11:33

Spośród krajów, które najbardziej ucierpiały gospodarczo w czasie II wojny światowej, na pierwszym miejscu znajduje się Polska. Dokładny rachunek strat i zniszczeń, jakie ponieśliśmy, został sporządzony przez Biuro Odszkodowań Wojennych w 1947 roku. Sprawozdanie BOW podkreślało wysoki wskaźnik strat biologicznych Polski – ponad 6 mln uśmierconych, 1,14 mln osób dotkniętych ciężką chorobą, 590 tys. okaleczonych. Obliczono, że straty wynikłe z biologicznego osłabienia Narodu stanowią 29 proc. strat gospodarczych. Rachunek BOW dotyczył tzw. ziem dawnych, które po 1945 r. znalazły się w granicach nowego terytorium Polski. Zostały więc z niego wyłączone zabużańskie tzw. ziemie utracone, a na zachodzie Ziemie Odzyskane. Dokonując swoich obliczeń, BOW wprowadziło pojęcie strat pośrednich i bezpośrednich. Te pierwsze obliczono na 16,8 mld dolarów amerykańskich, drugie – na 32,4 mld dolarów (według wartości z 1938 roku). Ogół strat gospodarczych Polski wyniósł więc 49,2 mld dolarów (dzisiejsza wartość to ok. 800 mld dolarów).

Publicystyka | Brak komentarzy

Licencja na oczernianie

10
08

2012
11:27

Z lektury promowanej przez MSZ książki „Inferno of choices. Poles and holocaust” (Piekło wyborów. Polacy i holokaust) zagraniczny czytelnik dowie się, że w czasie II wojny światowej Polacy nagminnie mordowali Żydów, żeby zawładnąć ich majątkami. A jeśli niekiedy ratowali im życie, to też tylko po to, aby ich ograbić. Cóż więc robili po zakończeniu wojny? Wtedy – jak nas informuje kończący ów zbiór tekst Marcina Zaremby – Polacy wpadli w szał szabrowania („Szaber Frenzy”). Co to ma wspólnego z holokaustem? Nic, ale autorowi, wydawcom i oczywiście kierownictwu MSZ jakoś się to wszystko kojarzy.

Historia | Brak komentarzy

Futbol zakładnikiem polityki

16
06

2012
11:21

Warszawskie wydarzenia z 12 czerwca kijowska „Ukraińska Prawda” skomentowała artykułem zatytułowanym „Dlaczego gra z Rosją to więcej niż futbol”. Gazeta przypomina, że ambasada polska uprzedziła wcześniej rosyjskich kibiców, iż symbolika sowiecka, podobnie jak faszystowska, jest w Polsce zakazana. W trakcie meczu Polska – Rosja na Stadionie Narodowym w Warszawie Rosjanie rozwinęli ogromnych rozmiarów banner wyobrażający postać z nagim mieczem w ręku z napisem w języku angielskim „To jest Rosja”. Ta postać to kniaź Dymitr Pożarski, przywódca antypolskiego powstania z początku XVII wieku. Wydarzenia sprzed 400 lat są ciągle ożywiane we współczesnej Rosji, posłużyły za pretekst do wprowadzenia przed kilku laty nowego święta państwowego – Dnia Narodowej Jedności, który przypada 4 listopada, na dzień kapitulacji polskiej załogi Kremla. Świętu temu nadaje się antypolski, antykatolicki i ogólnie antyzachodni charakter.

Polityka | Brak komentarzy

Przeciąganie Ukrainy

07
05

2012
10:06

Julia Tymoszenko, jedna z dwóch czołowych postaci ukraińskiej „pomarańczowej rewolucji”, po której zwycięstwie objęła funkcję premiera, znajduje się obecnie w więzieniu z oskarżenia o działanie na szkodę swojego kraju w kontaktach gazowych z Rosją. Ostatnie doniesienia o złym traktowaniu jej w miejscu odosobnienia skłoniły wielu polityków do pomysłu zbojkotowania mistrzostw Europy w piłce nożnej, które organizują wspólnie Polska i Ukraina. Taki bojkot z pewnością obniży rangę imprezy, choć jej strona widowiskowa zależy już od samych sportowców.

Polityka | Brak komentarzy

W trybach nowego bloku

02
05

2012
10:09

Dylemat niemieckich wielkomocarstwowych ambicji ujmowany jest następująco: Niemcy są za duże jak na Europę, za małe jak na świat. Żeby więc odgrywać rolę mocarstwa światowego, muszą poszukiwać partnera, który swoimi zasobami powiększyłby ich potencjał. Znajdują go w Rosji.

Myśl o stworzeniu osi Berlin – Moskwa nie jest także obca kołom rosyjskim. Już uważani za pionierów geopolityki rosyjskiej gen. Milutin i gen. Wandam postulowali stworzenie bloku geopolitycznego sięgającego od Atlantyku do Pacyfiku, opartego na przymierzu niemiecko-rosyjskim. Także inicjator kolei transsyberyjskiej min. Siergiej de Witte był przekonany, że kolej ta stanie się komunikacyjnym kośćcem wielkiej eurazjatyckiej przestrzeni, spinając brzegi Atlantyku z brzegami Oceanu Spokojnego.

Publicystyka | Brak komentarzy

Na pasku Berlina

30
03

2012
10:13

Exposé Radosława Sikorskiego sprawia wrażenie tekstu niespójnego, niezbornego, nie do końca przemyślanego, co zapewne jest świadectwem marazmu intelektualnego w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Dowód? Sprzeczne oceny w rodzaju: „Koniunktura międzynarodowa Polski jest nadal dobra, choć gorsza”. A więc dobra czy gorsza?

Polityka | Brak komentarzy

Konferencja w Poczdamie

25
03

2011
07:14

Siedemnastego lipca 1945 roku rozpoczęła się trwająca do drugiego sierpnia 1945 roku konferencja w Poczdamie.

W kwietniu tego roku umarł F.D. Roosevelt, a prezydentem stanów Zjednoczonych został Harry Truman. Uczestnikami konferencji w Poczdamie byli zatem: Józef Stalin, Harry Truman oraz Winston Churchill.

Historia | Brak komentarzy

Geopolityka Wielkiego Bliskiego Wschodu

12
03

2011
10:20

Podczas zamieszek w Tunezji relacjonująca te wydarzenia stacja telewizyjna CNN postawiła pytanie: „Czyżby realizowało się marzenie George´a W. Busha?”. Nawiązywano tym samym do łączonej z jego nazwiskiem inicjatywy bliskowschodniej określanej jako „Greater Middle East Initiative” (GMEI).

Polityka | Brak komentarzy

« Nowsze wpisy