Manifest Trumpa

06
07

2017
08:17

czy koncepcja Trójmorza ma szanse na powodzenie?. – Wydaje mi się, że jest ona realna. Ma mocne wsparcie, ze strony największego mocarstwa świata, które nie ukrywajmy, że działa również we własnym interesie. Przytoczę fakt historyczny, że koncepcja Piłsudskiego, była mocno popierana przez klasyka geopolityki Mackindera. W 1919 r. Mackinder zalecał na posiedzeniu rządu brytyjskiego poparcie federacji Polski, Ukrainy i krajów kaukaskich. Oczywiście u Piłsudskiego wchodziła w ten skład również Białoruś. Na wniosek lorda Churchilla rząd brytyjski odrzucił tę koncepcję. W tym momencie imperium brytyjskie przegrało II wojną światową. Doszła do władzy koncepcja bloku kontynentalnego pod postacią paktu Ribbentrop-Mołotow. Amerykanie nie popełnią tego błędu, zaangażowali się i popierają tę koncepcję, która jest ważna dla pokoju światowego i pozycji Stanów Zjednoczonych – dostrzegł prof. Tadeusz Marczak.

Polityka | Brak komentarzy

Cień Moskwy

20
10

2012
11:37

Z Rosją łączy nas wiele. Przede wszystkim wspólnota słowiańskiego pochodzenia, nieograniczająca się li tylko do pokrewieństwa językowego. Jest ona bowiem – jeśli wierzyć raczkującym dopiero badaniom nad genotypami poszczególnych narodów –znacznie silniejsza, niż nam się wcześniej wydawało. Łączy nas także chrześcijaństwo, jakkolwiek w różnych wyznaniach. Dzielą ideały polityczne i rywalizacja w dziele geopolitycznego uporządkowania Niżu Środkowo- i Wschodnioeuropejskiego.

Publicystyka | Brak komentarzy