Komórka Merkel

29
10

2013
11:16

Kontrola podstawą zaufania – to sowieckie hasło przychodzi na myśl w kontekście doniesień o inwigilacji stosowanej przez Amerykanów wobec polityków RFN, ich najważniejszego sojusznika w ramach NATO. Ale odkładając na bok ironię, spójrzmy na tę kwestię z pozycji polityki realnej.

Cała Europa i pół świata ma historyczne powody do nieufności wobec Niemiec. Co prawda można powiedzieć, że rany, jakie spowodowała pierwsza, a zwłaszcza druga wojna światowa, uległy zabliźnieniu, ale ciągle są widoczne we wschodniej części naszego kontynentu, z nierozwiązaną do tej pory kwestią odszkodowań za zniszczenia wojenne. Niepokój musi budzić także kurs polityczny przyjmowany przez ponownie zjednoczone Niemcy. Bez skrupułów dążą one do hegemonii wewnątrz Unii Europejskiej i do czerpania korzyści ekonomicznych z tej pozycji. Fakt, że nie wszyscy dostrzegają to zagrożenie, jest zasługą pracowitości i sprawności niemieckiej agentury wpływu.

Publicystyka | Brak komentarzy

Geopolityka gazowa Rosji

04
05

2013
12:42

Od kilku tygodni polska opinia publiczna zbulwersowana jest sprawą budowy przez Polskę kolejnego gazociągu transportującego rosyjski gaz ziemny. Chyba nietrafnie został on pierwotnie określony jako Jamał II, podobnie jak jego cel: ominąć Ukrainę, aby dotrzeć do Słowacji. Z późniejszych informacji wynika jednak, że sens i cel odnogi od gazociągu jamalskiego (pieremyczki) rysuje się nieco inaczej.

Miałaby ona pełnić głównie funkcję sieci przesyłowej do Puław i Tarnowa, które znalazły się na celowniku powiązanej z Gazpromem rosyjskiej firmy Acron. Celem strategicznym jest zatem przejęcie tamtejszych zakładów azotowych przy wydatnej pomocy byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. W efekcie polski przemysł chemiczny zostałby przywiązany do rosyjskiego gazu i ewentualna przyszła próba uwolnienia się od tej zależności byłaby mocno ograniczona.
Upadek międzynarodowego znaczenia Polski

Polityka | Brak komentarzy

Od Vancouver do Władywostoku

06
02

2013
16:30

W swoich dziejach Polska miała trzy wielkie szanse geopolityczne

Z Rosją łączy nas wiele. Przede wszystkim wspólnota słowiańskiego pochodzenia. Łączy nas także chrześcijaństwo, jakkolwiek w różnych wyznaniach.

Dzielą ideały polityczne i rywalizacja w dziele geopolitycznego uporządkowania Niżu Środkowo- i Wschodnioeuropejskiego.

Od morza do morza

W swoich dziejach Polska miała trzy wielkie szanse geopolityczne. Pierwszą wykorzystała, drugą próbowała wykorzystać, a trzecia właśnie przemija.

Każda z nich wiązała się z upadkiem wielkiego imperium eurazjatyckiego. Tak było w XIV wieku, kiedy kruszyła się potęga imperium stworzonego przez Dżyngis-chana i jego następców. W próżnię geopolityczną, jaka powstała na jego zachodnich peryferiach, weszło Wielkie Księstwo Litewskie, z którym Polska związała się unią w Krewie w 1385 roku.

Historia | Brak komentarzy

Polski punkt widzenia z Wrocławia

13
11

2010
12:06

 

Polityka, Video | Brak komentarzy

Potrzebny jest think tank na usługach dyplomacji

16
02

2009
10:55

Z prof. dr. hab. Tadeuszem Marczakiem, byłym dyrektorem Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, rozmawia Marek Zygmunt

Odwołanie Pana ze stanowiska dyrektora Instytutu było poprzedzone jakimiś rozmowami, próbą wyjaśnienia przez władze uczelni zaistniałej sytuacji?
– Odwołanie z pełnionej funkcji otrzymałem pisemnie 5 stycznia br. W sensie prawnym nie mogę tego absolutnie podważać, bo rektor uczynił to na wniosek dziekana Wydziału Nauk Społecznych i rady Instytutu. Pozostał mi jednak jakiś niesmak w tej sprawie, ponieważ nikt nie chciał wysłuchać moich racji, moich argumentów. Miałem nawet pewien plan działania dotyczący podniesienia rangi Instytutu.

Polityka | Brak komentarzy