Jak byśmy byli pod pruskim zaborem

01
08

2009
10:51

Profesor Jerzy Robert Nowak na łamach „Naszego Dziennika” już kilka razy bił na alarm z powodu postępującej „pełzającej germanizacji” Wrocławia. Niestety, wydarzenia z ostatnich miesięcy potwierdzają tę diagnozę.

Historia | Brak komentarzy