Komitet Honorowy

19
05

2014
15:41


Deklaracja Komitetu Honorowego
poparcia

kandydatury prof. Tadeusza Marczaka

w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja
2014 roku

Lista kandydatów do Parlamentu Europejskiego w roku 2014 jest listą koalicyjną, gdyż na mocy Umowy o współpracy z 24 marca 2012 roku startują z
niej kandydaci Prawicy Rzeczypospolitej Marka
Jurka.

Varia | Brak komentarzy