Ciag dalszy „afery Baumana” i nie tylko…

23
05

2014
23:00

Varia, Video | Brak komentarzy

Oświadczenie

21
05

2014
13:20

W poniedziałek 19 maja 2014 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia Stare Miasto skazał 19 młodych ludzi na dotkliwe dla nich kary: więzienia (od 20-30 dni), lub grzywny w wysokości od 1 tys. do 6 tys. zł. Sąd w swoim postępowaniu oparł się przede wszystkim na materiale dowodowym dostarczonym przez oskarżyciela publicznego, którym była Komenda Miejska Policji we Wrocławiu.

Przedmiotem postępowania sądowego było doniesienie o zakłócenie wykładu prof. Zygmunta Baumana w czerwcu 2013 roku na Uniwersytecie Wrocławskim, poprzez buczenie i wznoszenie różnorodnych okrzyków. Zdaniem Sądu zachowanie obwinionych nie miało nic wspólnego z dopuszczalną formą wyrażania poglądów i prezentowania swoich opinii w ramach debaty publicznej przez co stanowi fło ono manifestację pogardy wobec państwa, wobec prawa, uniwersalnych wartości etycznych, wreszcie pogardę wobec innych ludzi, którzy myślą inaczej niż obwinieni.

Varia | Brak komentarzy