Komitet Honorowy

19
05

2014
15:41


Deklaracja Komitetu Honorowego
poparcia

kandydatury prof. Tadeusza Marczaka

w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja
2014 roku

Lista kandydatów do Parlamentu Europejskiego w roku 2014 jest listą koalicyjną, gdyż na mocy Umowy o współpracy z 24 marca 2012 roku startują z
niej kandydaci Prawicy Rzeczypospolitej Marka
Jurka.

Współpraca z partią Jarosława Kaczyńskiego stanowi dla nas wyraz postawy racjonalnej i patrio­tycznej. PiS jest wprawdzie opozycją systemową, jednak opozycją realną, nigdy zaś „koncesjono­waną”. Ta partia – w odróżnieniu do wielu innych tzw. formacji prawicowych bądź narodowych, nie powstała po to, by kanalizować oczekiwania społeczne lub oszukiwać ludzi dobrej woli. Szukanie dziś „innych rozwiązań politycznych” uważamy za groźną i antypolską mrzonkę i tak naprawdę prowadzi do wspierania obecnego układu. Naszym zadaniem nie ma i nie będzie żadnych „innych rozwiązań” gdyż ten system jest już domknięty. Rozum nakazuje poprzeć tych, którzy stanowią realną i najbliższą naszym poglądom siłę.

Uważamy, że dla wielu wyborców, możliwość oddania swego głosu na koalicjanta Prawa i Spra­wiedliwości staje się wyborczą szansą czynnego przeciwstawienia się trwającym od 2007 roku rzą­dom „destrukcji i hipokryzji”, które sprowadziły poziom debaty publicznej do niespotykanego, wręcz żenująco niskiego poziomu, dość skutecznie blokując wszelką dyskusję na temat programu odnowy życia politycznego i unowocześniania państwa.

Dlatego zachęcamy wyborców do oddania głosu w wyborach do Parlamentu Europejskiego na wy­bitnego naukowca, geopolityka, działacza obywatelskiego, publicystę „Naszego Dziennika” i Tele­wizji TRWAM, profesora Tadeusza Marczaka, który jest kandydatem Prawicy Rzeczypospolitej na liście Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nr 12 na 5. miejscu.


Zbigniew Makarewicz - przewodniczący Komitetu - b. prezes Zarządu Głównego Związku PolskichArtystów Plastyków (1989-1993), przewodniczący Zarządu Okręgu Dolnośląskiego Ruchu Odbudowy Polski (1997-2002)

Ewa Duzinkiewicz - była pełnomocnik Prawicy Rzeczypospolitej

Danuta Nespiak - była prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południow-Wschodnich, była red. nacz „Semper Fidelis”, członek Zarządu Fundacji Kresowej „Semeper Fidelis”

Stanisław Błoński - przewodniczący Stowarzyszenia Sybiraków III RP 

Marek Celejewski - przewodniczący Okręgu Dolnośląskiego Ruchu Katolicko-Narodowego Antoniego Macierewicza, członek Zarządu Głównego Ruchu Patriotycznego

Marek Dyżewski - były rektor Akademii Muzycznej we Wrocławiu, były przewodniczący Wrocławskiego Społecznego Komitetu poparcia Jarosława Kaczyńskiego, aktualnie jeden z rzeczników Komitetu

Piotr Gagalik - działacz samorządowy, radny miasta Wrocławia

Piotr Mazurek - działacz obywatelski, sympatyk Ruchu Patriotycznego

Kornel Morawiecki - twórca „Solidarności Walczącej”, prezes Stowarzyszenia Solidarność Walcząca, red. nacz. „Gazety Obywatelskiej – Prawda jest ciekawa”

Marek Natusiewicz - były dyrektor biura poselskiego (2001-2005) posła Antoniego Stryjewskiego (LPR/RKN)

Józef Osada - były przewodniczący Dolnośląskiego Komitetu Obywatelskiego (1991-1995), były wiceprezes ŚZŻAK Okręgu Lwowskiego 

Lech Stefan - prezes Klubu „Spotkanie i Dialog”, Stowarzyszenie „Pro Cultura Catolica” 

Jerzy Ziomek - przewodniczący Rady Fundacji„Polskie Gniazdo”

 

Varia | Tagi: , ,

«

»