Temat rozbiorów nie zszedł z afisza

30
05

2017
08:27

Przejęcie niemal 90% mediów, wykupowanie ziemi i przedsiębiorstw, wspieranie separatystów Ruchu Autonomii Śląska, przyznawanie obywatelstwa polskiego osobom, których przodkowie byli wpisani na volkslistę – tak w skrócie można opisać „rozszerzenie wpływów niemieckich” po 1989 r.

Prof. Tadeusz Marczak, historyk, przybliżył istotną kwestię narracji o „wypędzeniach”, która wykorzystywana jest często przez stronę niemiecką w polityce wobec naszego kraju. – Po pierwsze termin „wypędzenia” miał zastąpić sformułowanie deklaracji poczdamskiej – „zorganizowane wysiedlenia ludności niemieckiej”. Termin „wypędzenia” powstał kilka lat po wojnie, na początku lat 50. W latach 90,. dało się zauważyć upowszechnianie terminu w Polsce. Kiedy upowszechniono ten termin, Niemcy przeszli do definiowania. Okopano się na pozycji, że „wypędzenie” jest to zbrodnia przeciw ludzkości – powiedział prof. Marczak. Historycy wskazują, że narracja o „wypędzeniach” jest manipulacją historyczną i próbą stawiania się Niemców w roli ofiar II wojny światowej.

Publicystyka | Brak komentarzy

Nagroda dla Dutkiewicza przykładem tuskizacji elit III RP

20
03

2017
08:36

Niemcy wysypują worek z nagrodami. Polityk Tusk z rąk złotowłosej Angeli od czasu do czasu odbiera nagrody za wybitne zasługi dla ich kraju. Podobne zaszczyty doświadcza prezydent Wrocławia, bowiem w ciągu pół roku, został beneficjentem już drugiej niemieckiej nagrody.

Drezdeński Klub Prasy im. Ericha Kästnera 25 marca 2016 roku przyznał piękną statuetkę i 10 tysięcy euro honorarium, które z założenia musi być przeznaczone na cel charytatywny lub kultury. Prezydent Dutkiewicz zdecydował, że honorarium zostanie w Dreźnie, w Domu Kultury Polskiej. O ile nagrody przyznawane Polakom przez obce państwa powinny cieszyć, jak w przypadku Domu Prasy w Dreźnie, o tyle przyznanie Niemieckiej Nagrody Narodowej 2017 dla Rafała Dutkiewicza wzbudza zażenowanie.

Publicystyka | Brak komentarzy

We Wrocławiu postawiono na promocje wielokulturowości, kosztem kultury polskiej

13
10

2016
08:07

Od wielu lat we Wrocławiu bez zmian. Rzeczywiście pojawił się pomysł, żeby w nowo wybudowanym osiedlu mieszkaniowym Nowe Żerniki, patronami ulic byli architekci niemieccy, związani z Wrocławiem, przedstawiciele modernizmu, wśród nich Max Berg, którego trzeba podziwiać za autorstwo Hali Ludowej, ale trzeba tez powiedzieć, że mamy we Wrocławiu też przykłady niefrasobliwości architektonicznej i kompletnego braku wyczucia stylu. On jest autorem baraków z czerwonej cegły, chodzi o zabudowania elektrowni wodnej na Odrze, które rażą w zestawieniu z piękną, barokową, fasada Uniwersytetu Wrocławskiego. Nazwiska tych architektów wiążą się z przedsięwzięciem przedwojennego Wrocławia, z 1929 r., które przeszło do historii jako WUWA – mieszkanie i miejsce pracy, to osiedle, Nowe Żerniki nawiązuje do tej WUWY z 1929 r., ale jak ktoś słusznie zauważył, nawiązywanie do starych projektów, starych pomysłów jest dowodem na brak nowych pomysłów – zauważa prof. Tadeusz Marczak.

Publicystyka | Brak komentarzy

Co dalej po referendum?

17
03

2014
07:59

Za przyłączeniem Krymu do Rosji opowiedziało się prawie 97 proc. uczestników wczorajszego referendum. Pojawiają się jednak doniesienia o nieprawidłowościach, do jakich mogło dojść podczas głosowania.

Teraz wszystko zależy od reakcji Zachodu. Wiele państw podzieliło stanowisko Kijowa, które dotyczy braku podstaw prawnych do przeprowadzenia owego referendum. Pozostaje liczyć na podjęcie przez nie konkretnych kroków w tej sprawie.

Przez konkretne kroki należy rozumieć zastosowanie sankcji, a przede wszystkim użycie oręża energetycznego. Tak jak to było w końcu lat 80. Wówczas Stany Zjednoczone doprowadziły do znaczącej obniżki cen ropy naftowej na rynkach światowych, co w konsekwencji było przyczyną tego, że załamał się program Gorbaczowa dotyczący przebudowy Związku Sowieckiego.

Publicystyka | Brak komentarzy

Ukraina podzieli los Jugosławii?

18
02

2014
18:11

Gdy obserwuje się dzisiejsze zamieszki w stolicy Ukrainy – Kijowie, wyraźnie widać, że sytuacja u naszego wschodniego sąsiada zmierza w złym kierunku.

Ponadto na taką opinię mają wpływ głosy dochodzące z Federacji Rosyjskiej i hipotetyczne przedsięwzięcia Niemców.

W Rosji dostrzegamy coraz wyraźniejszą chęć podziału Ukrainy na kilka jednostek. Te z kolei kolejno będą wchłaniane w obszar Rosji, ale pod nazwą Związku Euroazjatyckiego. Natomiast jeśli chodzi o stronę niemiecką, to tutaj musimy mieć na względzie przykład Jugosławii.

Należy pamiętać i mieć to na względzie, że w dużej mierze politykę robi się w oparciu o archiwa…

Publicystyka | Brak komentarzy

Olimpiada, polityka i pieniądze

25
01

2014
10:41

Jeśli sport to ekwiwalent wojny, a wojna to – według Clausewitza – przedłużenie polityki realizowanej innymi środkami, powstaje pytanie: jaki jest związek sportu z polityką i czy związek ten zasługuje na uznanie? Jak się wydaje, wszystko zależy od tego, jaka to jest polityka.

Negatywnym przykładem będzie z pewnością olimpiada w Berlinie wykorzystana przez Hitlera do demonstracji potęgi jego ludobójczego systemu. Na usprawiedliwienie działaczy olimpijskich można dodać, że Berlin zyskał prawo organizacji igrzysk w 1931 roku, kiedy Hitler nie był jeszcze u władzy. Żywiołowy, polityczny podtekst miał mecz piłkarski Polska – ZSRS rozegrany w Chorzowie w 1956 roku i zakończony zwycięstwem polskiej reprezentacji 2:1. Wynik ten podbudował psychicznie polskie społeczeństwo po okresie intensywnego stalinowskiego terroru początku lat 50. Podobny skutek miał tryumf hokeistów Czechosłowacji nad drużyną ZSRS odniesiony kilka miesięcy po inwazji na to państwo armii Układu Warszawskiego.

Publicystyka | Brak komentarzy

Powrót do paktu Ribbentrop-Mołotow

24
12

2013
10:48

Wpływowy rosyjski dziennik „Kommiersant” opublikował 28 listopada 2013 roku artykuł zatytułowany „Koniecznie należy budować Wielką Europę” (Nieobchodimo stroit’ Bolszuju Jewropu). Jak stwierdza redakcja, artykuł ten został napisany „specjalnie dla niej”.

Ten sam tekst pod tytułem „Nowy projekt paneuropejski” opublikowała, uchodząca w oczach poniektórych za opiniotwórczą, warszawska „Gazeta Wyborcza”; bez podania źródła i nazwiska tłumacza, ale za to już tego samego dnia! Jako autorzy figurują: Desmond Browne – b. minister obrony Wielkiej Brytanii w socjalistycznym gabinecie Tony’ego Blaira, Igor Iwanow – b. minister spraw zagranicznych Rosji, i Adam Rotfeld – b. minister spraw zagranicznych Polski w postkomunistycznym rządzie Marka Belki.

Publicystyka | Brak komentarzy

Gazowa Hanza

18
12

2013
13:09

Gaz ziemny z perspektywy rosyjskiej to nie tylko surowiec energetyczny, ale przede wszystkim instrument oddziaływania geopolitycznego. Posługując się nim, Moskwa chce osiągnąć następujące cele: reintegrację przestrzeni postsowieckiej, integrację przestrzeni eurazjatyckiej w myśl putinowskiego programu „od Władywostoku do Lizbony”, dezintegrację Międzymorza bałtycko-czarnomorsko-adriatyckiego postrzeganego w Rosji jako wrogi „kordon sanitarny”, bo oddzielający ją od Niemiec. Zwieńczeniem tego programu będzie wyparcie Stanów Zjednoczonych z Eurazji i pozbawienie ich w ten sposób pozycji światowego hegemona.

Publicystyka | Brak komentarzy

Jak najdalej od Rosji

05
12

2013
10:57

Skala protestów społecznych na Ukrainie związana ze wstrzymaniem procesu stowarzyszeniowego z Unią Europejską przekroczyła najśmielsze oczekiwania. Porównywalna może już być ze słynną „pomarańczową rewolucją”. Pojawiają się nowi przywódcy: Witalij Kliczko, Arsenij Jaceniuk i inni. Rośnie stopień obywatelskiego zaangażowania.

Prezydent Wiktor Janukowycz popełnił dwa błędy. Pierwszy, negocjacyjny, polegał na podawaniu i domaganiu się rekompensaty za straty Ukrainy, jakie powstaną po podpisaniu umowy o stowarzyszeniu i o strefie wolnego handlu z UE. Jakkolwiek nie ma powodów do kwestionowania tych wyliczeń (choć wątpliwości może budzić ich rozrzut: od 100 do 500 mld euro), to jednak skupienie się na sumach dało asumpt antyukraińskiej propagandzie, że Kijów zamierza przede wszystkim dokonać „skoku na kasę”. Taki wątek przewijał się w mediach rosyjskich, pojawiał się – niestety – także u nas oraz w innych krajach UE. Znacznie roztropniej byłoby skupić się na żądaniu stworzenia swoistej tarczy wobec zapowiedzianych przez Rosję restrykcji w rosyjsko-ukraińskiej wymianie handlowej.

Publicystyka | Brak komentarzy

Skąd się biorą kryzysy finansowe

16
11

2013
11:03

Pieniądz to przede wszystkim środek działania. Kiedy nie występował, lub jego rola była ograniczana, bywał, w charakterze środka działania, zastępowany przez przymus. Tak było w epoce niewolnictwa (wielkie budowle starożytnego Egiptu). Tak też było w czasach nam współczesnych w Związku Sowieckim. Reformator Jegor Gajdar zauważył, że kiedy w ZSRS spadało natężenie terroru, spadała także efektywność jego gospodarki.

Pieniądz ma jednak tę niewątpliwą zaletę nad przymusem, że wymusza racjonalność działań. Tylko w systemie przymusu możliwe były takie przedsięwzięcia jak pozbawione ekonomicznego sensu piramidy egipskie (pomniki pychy faraonów – jak je określił Pliniusz Starszy), czy nacechowane gigantomanią inwestycje epoki sowieckiej. Czyżby zatem pieniądz był gwarancją wolności obywateli i racjonalnych, ekonomicznie uzasadnionych działań w gospodarce?
Dyktat bankierów

Publicystyka | Brak komentarzy

Szczyt klimatycznej histerii

12
11

2013
11:12

W genialnej powieści Bolesława Prusa „Faraon” jest kapitalna scena, kiedy to kapłani starożytnego Egiptu w oparciu o swą wiedzę astronomiczną oraz nieświadomość ludu egipskiego wykorzystują zaćmienie słońca w swojej walce z młodym faraonem – reformatorem.

W porównaniu do czasów opisywanych przez powieściopisarza wiele się zmieniło. Niepomiernie wzrosła wiedza szerokich kręgów ludzkości, w tym także wiedza z dziedziny astronomii. Dziś nikomu już nie uda się użyć zaćmienia słońca jako instrumentu politycznego. Nowa epoka wymaga, aby stawiać ludzkość wobec nowych wyzwań. Od wielu już lat rolę taką spełnia globalne ocieplenie.

Publicystyka | Brak komentarzy

Komórka Merkel

29
10

2013
11:16

Kontrola podstawą zaufania – to sowieckie hasło przychodzi na myśl w kontekście doniesień o inwigilacji stosowanej przez Amerykanów wobec polityków RFN, ich najważniejszego sojusznika w ramach NATO. Ale odkładając na bok ironię, spójrzmy na tę kwestię z pozycji polityki realnej.

Cała Europa i pół świata ma historyczne powody do nieufności wobec Niemiec. Co prawda można powiedzieć, że rany, jakie spowodowała pierwsza, a zwłaszcza druga wojna światowa, uległy zabliźnieniu, ale ciągle są widoczne we wschodniej części naszego kontynentu, z nierozwiązaną do tej pory kwestią odszkodowań za zniszczenia wojenne. Niepokój musi budzić także kurs polityczny przyjmowany przez ponownie zjednoczone Niemcy. Bez skrupułów dążą one do hegemonii wewnątrz Unii Europejskiej i do czerpania korzyści ekonomicznych z tej pozycji. Fakt, że nie wszyscy dostrzegają to zagrożenie, jest zasługą pracowitości i sprawności niemieckiej agentury wpływu.

Publicystyka | Brak komentarzy

Siła i buta

21
09

2013
11:28

W niedzielę Niemcy wybiorą nowy Bundestag składający się z 598 deputowanych. Tradycyjnie rywalizują ze sobą dwie największe niemieckie partie: chadecka CDU/CSU i socjaldemokratyczna SPD.

Potencjalnym sojusznikiem chadeków jest FDP, natomiast socjaldemokraci mogą liczyć na koalicję z partią Zielonych. Według sondaży przedwyborczych szanse są niemal równe, jednak ze wskazaniem na chadeków, którzy mogą jeszcze sięgnąć po wariant wielkiej koalicji, a więc porozumienia z socjaldemokratami. W tej sytuacji jest prawie pewne, że kanclerz Angela Merkel będzie sprawować swój urząd po raz trzeci z rzędu.

Publicystyka | Brak komentarzy

Ultimatum Sorosa

20
04

2013
12:47

Paradoksalnie euro, które służy wdrażaniu niemieckich planów politycznych, w rozgrywce międzynarodowej finansjery może zostać użyte jako instrument niweczenia niemieckiego projektu imperialnego.

9 kwietnia bieżącego roku znany finansista amerykański żydowsko-węgierskiego pochodzenia George Soros, przemawiając na uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem, przedstawił niemieckiemu audytorium swoją analizę kryzysu w strefie euro i propozycję wyjścia z patowej sytuacji. Propozycja ta wymaga rozwiązania dylematu: albo wyjście Niemiec ze strefy euro, albo niemiecka zgoda na euroobligacje.

Publicystyka | Brak komentarzy

Rosyjski Kreon

06
04

2013
12:50

Zbliżającą się trzecią rocznicę tragedii smoleńskiej w specyficzny sposób postanowiła uczcić strona rosyjska. We wpływowym i związanym z władzami moskiewskimi dzienniku „Izwiestia” ukazał się artykuł Siergieja Podosienowa atakujący ideę budowy pod Smoleńskiem pomnika upamiętniającego śmierć prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego i towarzyszących mu osób.

Autor w tendencyjny sposób imputuje, że strona polska pod zamierzony projekt zażądała obszaru o powierzchni 100 tys. m2, czyli więcej niż liczy moskiewski plac Czerwony (90 tys. m2), a ponadto zamierza stworzyć tam cały kompleks obejmujący pomnik ofiar, kaplicę, ekspozycję muzealną oraz parking.

Publicystyka | Brak komentarzy

Wschodzące potęgi świata

30
03

2013
12:51

Ostatnie sto lat w dziejach ludzkości stało pod znakiem wielkich konfliktów, które zmierzały do wyłonienia nowego globalnego hegemona. Zmieniały się narzędzia rozgrywania owych starć, jednak niezmienny pozostawał ich cel.

Mieliśmy zatem do czynienia z klasycznymi konfliktami militarno-politycznymi, jakimi były I i II wojna światowa. III wojna światowa, zwana powszechnie zimną wojną, miała charakter rywalizacji ideologicznej. Wiele oznak wskazuje na to, że obecnie społeczność międzynarodowa stoi w obliczu IV wojny światowej, która rozgrywa się na płaszczyźnie finansowej.

Publicystyka | Brak komentarzy

Tama dla roszczeń

08
03

2013
12:55

Jesienią ubiegłego roku głośna stała się sprawa genezy Związku tzw. Wypędzonych (BdV), na czele którego stoi Erika Steinbach. Powodem zamieszania była ekspertyza prof. Michaela Schwartza, zlecona zresztą przez przewodniczącą związku, wykazująca, jak przemożny wpływ we władzach BdV posiadali członkowie b. NSDAP, w tym także esesmani i współuczestnicy zbrodni wojennych na ludności okupowanych przez III Rzeszę ziem.

Publicystyka | Brak komentarzy

Cień Moskwy

20
10

2012
11:37

Z Rosją łączy nas wiele. Przede wszystkim wspólnota słowiańskiego pochodzenia, nieograniczająca się li tylko do pokrewieństwa językowego. Jest ona bowiem – jeśli wierzyć raczkującym dopiero badaniom nad genotypami poszczególnych narodów –znacznie silniejsza, niż nam się wcześniej wydawało. Łączy nas także chrześcijaństwo, jakkolwiek w różnych wyznaniach. Dzielą ideały polityczne i rywalizacja w dziele geopolitycznego uporządkowania Niżu Środkowo- i Wschodnioeuropejskiego.

Publicystyka | Brak komentarzy

Niespłacony rachunek

03
09

2012
11:33

Spośród krajów, które najbardziej ucierpiały gospodarczo w czasie II wojny światowej, na pierwszym miejscu znajduje się Polska. Dokładny rachunek strat i zniszczeń, jakie ponieśliśmy, został sporządzony przez Biuro Odszkodowań Wojennych w 1947 roku. Sprawozdanie BOW podkreślało wysoki wskaźnik strat biologicznych Polski – ponad 6 mln uśmierconych, 1,14 mln osób dotkniętych ciężką chorobą, 590 tys. okaleczonych. Obliczono, że straty wynikłe z biologicznego osłabienia Narodu stanowią 29 proc. strat gospodarczych. Rachunek BOW dotyczył tzw. ziem dawnych, które po 1945 r. znalazły się w granicach nowego terytorium Polski. Zostały więc z niego wyłączone zabużańskie tzw. ziemie utracone, a na zachodzie Ziemie Odzyskane. Dokonując swoich obliczeń, BOW wprowadziło pojęcie strat pośrednich i bezpośrednich. Te pierwsze obliczono na 16,8 mld dolarów amerykańskich, drugie – na 32,4 mld dolarów (według wartości z 1938 roku). Ogół strat gospodarczych Polski wyniósł więc 49,2 mld dolarów (dzisiejsza wartość to ok. 800 mld dolarów).

Publicystyka | Brak komentarzy

W trybach nowego bloku

02
05

2012
10:09

Dylemat niemieckich wielkomocarstwowych ambicji ujmowany jest następująco: Niemcy są za duże jak na Europę, za małe jak na świat. Żeby więc odgrywać rolę mocarstwa światowego, muszą poszukiwać partnera, który swoimi zasobami powiększyłby ich potencjał. Znajdują go w Rosji.

Myśl o stworzeniu osi Berlin – Moskwa nie jest także obca kołom rosyjskim. Już uważani za pionierów geopolityki rosyjskiej gen. Milutin i gen. Wandam postulowali stworzenie bloku geopolitycznego sięgającego od Atlantyku do Pacyfiku, opartego na przymierzu niemiecko-rosyjskim. Także inicjator kolei transsyberyjskiej min. Siergiej de Witte był przekonany, że kolej ta stanie się komunikacyjnym kośćcem wielkiej eurazjatyckiej przestrzeni, spinając brzegi Atlantyku z brzegami Oceanu Spokojnego.

Publicystyka | Brak komentarzy

Katyń i Smoleńsk

26
04

2010
10:33

Od momentu ujawnienia grobów katyńskich zbrodni tej nieodmiennie towarzyszyło kłamstwo. 16 kwietnia 1943 roku sowieckie Biuro Informacyjne wydało komunikat, w którym oświadczono: „Faszyści niemieccy kłamstwem i oszczerstwem próbują zamazać swoje własne zbrodnie, jakich dokonali na polskich jeńcach wojennych, którzy w 1941 roku znajdowali się na zachód od Smoleńska”.

Publicystyka | Brak komentarzy

Tyle praw dla Niemców w Polsce, ile dla Polaków w Niemczech

26
03

2010
10:40

Z prof. dr. hab. Tadeuszem Marczakiem, kierownikiem Zakładu Studiów nad Geopolityką Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, rozmawia Marek Zygmunt

Publicystyka | Brak komentarzy

Brakuje symetrii w traktowaniu

24
03

2010
10:43

Uważam, że tolerowanie już istniejących i aprobata nowych dwujęzycznych tablic będzie kolejnym wyrazem kapitulacji strony polskiej wobec żądań niemieckich i potwierdzeniem nierównoprawności w naszych stosunkach dwustronnych. Niestety, wielu reprezentantów strony niemieckiej uważa już fakt uprzywilejowania mniejszości niemieckiej za naturalny i nierodzący po stronie niemieckiej konieczności identycznego traktowania Polaków w Niemczech.

Publicystyka | Brak komentarzy