Debata: „Najjaśniejsza Rzeczpospolita – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”

11
06

2016
19:06

Historia, Video | Brak komentarzy

Urzędowa heroizacja banderowszczyzny i jej geopolityczne konsekwencje

01
08

2015
08:41

Motto do wystąpienia na Konferencji „KRESY – wczoraj, dzisiaj, jutro”: „Słowo ‚sekret’ jest odrażające w wolnym, otwartym społeczeństwie. Jako ludzie jesteśmy tak z natury jak i historycznie przeciwnikami tajemnych stowarzyszeń, tajnych przysiąg oraz ukrytych biegów wydarzeń….” John F. Kennedy – prezydent USA.

Historia | Brak komentarzy

Ukraina na rozdrożu

27
11

2013
10:59

Kwestia ukraińska w ostatnim dwudziestoleciu była testem na wiarygodność Zachodu, jego zwartość i zdolność do skutecznych działań. Biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia, trzeba powiedzieć, że test ten wypadł dla Zachodu negatywnie.

W kwestii ukraińskiej zachował się on biernie, wysyłając pod adresem Moskwy słabe, jeśli w ogóle czytelne, sygnały. Nie zachował też jedności w działaniu. Wspólnota euroatlantycka od lat podminowywana jest frondą ze strony Niemiec i Francji, ostentacyjnie honorujących Rosję jako swojego partnera.

Na zamówienie ukraińskiej redakcji radia Deutsche Welle przeprowadzono w listopadzie sondaż wśród obywateli Ukrainy na temat integracji ich kraju z Unią Europejską. Większość Ukraińców, bo aż 58 proc., opowiada się za wstąpieniem do Unii. W porównaniu z ubiegłym rokiem jest to wzrost aż o 6 procent. Przeciwników akcesji jest 31 procent.

Historia | Brak komentarzy

Bitwy z polskim handlem

22
10

2013
11:18

Najnowsze dzieje Polski znaczone są dramatycznymi zmaganiami o uzyskanie właściwej struktury społecznej, charakterystycznej dla cywilizacji zachodniej. W tych zmaganiach kluczową rolę odgrywa kwestia handlu.

Na wielką, wszechogarniającą rolę handlu w kreowaniu potęgi nie tylko gospodarczej, ale i politycznej zwracał uwagę amerykański admirał Alfred Thayer Mahan (1840-1914), klasyk geopolityki amerykańskiej, twórca teorii „potęgi morskiej”. Dokonał on znamiennego porównania, zestawiając ze sobą dwie pary narodów europejskich, które rozpoczęły penetrację Światowego Oceanu i eksplorację zamorskich lądów. Z jednej strony były to Hiszpania i Portugalia, z drugiej zaś Holandia i Anglia. „Wszyscy ludzie pragną bogactwa – sentencjonalnie stwierdzał Mahan – ale rzeczą istotną jest to, w jaki sposób dochodzą do owego bogactwa”. Hiszpanie i Portugalczycy wybrali drogę na skróty. Obłowili się złotem i srebrem, które tak obficie występowało w ich amerykańskich koloniach. Napływ tych niesłychanych bogactw do krajów macierzystych spowodował jednak załamanie gospodarcze, rozregulował mechanizm gospodarczy Hiszpanii i Portugalii i w konsekwencji doprowadził do ich upadku.

Historia | Brak komentarzy

Ten film to realizacja niemieckiej polityki historycznej

27
03

2013
12:54

Serial telewizji ZDF „Nasze matki, nasi ojcowie” („Unsere Mütter, Unsere Väter”), to konsekwentna niemiecka polityka historyczna, która zmierza do „podzielenia się” winą za zbrodnie holokaustu z Europą. Zresztą zostało to zasygnalizowane już parę lat temu i jest konsekwentnie realizowane. W tygodniku „Der Spiegel” postawiono tezę, że holokaust to nie wina Niemców ( artykuł z 2009 r. pt. „Wspólnicy. Europejscy pomocnicy Hitlera w mordowaniu Żydów”), ale całej Europy, a przede wszystkim tej części przez nich podbitej. Więc mamy do czynienia z konsekwentną realizacją tego założenia. I jak się okazuje, bardzo sprawnie wciela się w życie niemiecką politykę historyczną. Chodzi o świadome zamazywanie historii.

Historia | Brak komentarzy

Od Vancouver do Władywostoku

06
02

2013
16:30

W swoich dziejach Polska miała trzy wielkie szanse geopolityczne

Z Rosją łączy nas wiele. Przede wszystkim wspólnota słowiańskiego pochodzenia. Łączy nas także chrześcijaństwo, jakkolwiek w różnych wyznaniach.

Dzielą ideały polityczne i rywalizacja w dziele geopolitycznego uporządkowania Niżu Środkowo- i Wschodnioeuropejskiego.

Od morza do morza

W swoich dziejach Polska miała trzy wielkie szanse geopolityczne. Pierwszą wykorzystała, drugą próbowała wykorzystać, a trzecia właśnie przemija.

Każda z nich wiązała się z upadkiem wielkiego imperium eurazjatyckiego. Tak było w XIV wieku, kiedy kruszyła się potęga imperium stworzonego przez Dżyngis-chana i jego następców. W próżnię geopolityczną, jaka powstała na jego zachodnich peryferiach, weszło Wielkie Księstwo Litewskie, z którym Polska związała się unią w Krewie w 1385 roku.

Historia | Brak komentarzy

Licencja na oczernianie

10
08

2012
11:27

Z lektury promowanej przez MSZ książki „Inferno of choices. Poles and holocaust” (Piekło wyborów. Polacy i holokaust) zagraniczny czytelnik dowie się, że w czasie II wojny światowej Polacy nagminnie mordowali Żydów, żeby zawładnąć ich majątkami. A jeśli niekiedy ratowali im życie, to też tylko po to, aby ich ograbić. Cóż więc robili po zakończeniu wojny? Wtedy – jak nas informuje kończący ów zbiór tekst Marcina Zaremby – Polacy wpadli w szał szabrowania („Szaber Frenzy”). Co to ma wspólnego z holokaustem? Nic, ale autorowi, wydawcom i oczywiście kierownictwu MSZ jakoś się to wszystko kojarzy.

Historia | Brak komentarzy

Kłamstwo Katyńskie

12
04

2012
11:49

Wykład wygłoszony przez prof. dr hab. Tadeusza Marczaka (UWr) na zakończenie Mszy Katyńskiej odprawionej w w dniu 12.04.2010, we Wrocławiu. Mszę odprawiono w intencji oficerów Wojska Polskiego pomordowanych w Katyniu w 1940 roku przez NKWD oraz w intencji Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki Marii, a także Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie i pozostałych 85 członków delegacji oraz 8 członków załogi samolotu Tu-154, którzy zginęli w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem 10.04.2010 roku.

Historia, Varia | Brak komentarzy

Bitwa dwóch cywilizacji – Legnica 1241

03
05

2011
08:42

Bitwa rozegrała się 9 kwietnia 1241 między rycerstwem polskim (głównie ze Śląska a także z ziemi krakowskiej i z Wielkopolski) i wspierającymi go posiłkami niemieckimi (także templariusze – kilkudziesięciu (ok. 100) rycerzy z pachołkami oraz być może Krzyżacy w liczbie kilkudziesięciu) a Mongołami (zwanych Thartari – „z piekła rodem”). Wojska chrześcijańskie poniosły klęskę, zginął dowodzący nimi książę śląski, krakowski i wielkopolski Henryk II Pobożny.


Udziela się zgody na kopiowanie, rozpowszechnianie oraz modyfikowanie tego dokumentu zgodnie z warunkami GNU Licencji Wolnej Dokumentacji, w wersji 1.2 lub nowszej opublikowanej przez Free Software Foundation; bez niezmiennych sekcji, bez treści umieszczonych na frontowej lub tylnej stronie okładki. Kopia licencji załączona jest w sekcji zatytułowanej GNU Licencja Wolnej Dokumentacji.

Historia | Brak komentarzy

Konferencja w Poczdamie

25
03

2011
07:14

Siedemnastego lipca 1945 roku rozpoczęła się trwająca do drugiego sierpnia 1945 roku konferencja w Poczdamie.

W kwietniu tego roku umarł F.D. Roosevelt, a prezydentem stanów Zjednoczonych został Harry Truman. Uczestnikami konferencji w Poczdamie byli zatem: Józef Stalin, Harry Truman oraz Winston Churchill.

Historia | Brak komentarzy

Ustalenia Konfederacji Poczdamskiej

24
03

2011
06:53

Schwerin, 21 września 1945

Historia | Brak komentarzy

Oby nie spuszczono kolejnej zasłony milczenia

24
09

2010
10:29

Mówiąc o początkach związków ziemi smoleńskiej z Polską, trzeba przyznać, że faktycznie w naszej tradycji pamiętna jest bitwa pod Grunwaldem i udział w niej pułków smoleńskich wzmiankowany przez Długosza. Losy państwa polsko-litewskiego i Smoleńska splatały się. Przecież przez wiele dziesiątków lat Smoleńsk był częścią składową Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Ostatecznie dopiero pokój andruszowski oddzielił Smoleńszczyznę od naszego państwa. Doktor Kononow wspomina o tym, że Polacy oblegali Smoleńsk, ale trzeba mieć w pamięci, że kilkakrotnie Smoleńsk był oblegany przez Rosjan i też dzielnie się bronił przed tym najazdem. To było miasto pogranicza. Gdy Zygmunt III Waza zdobywał Smoleńsk, tak naprawdę odzyskiwał to, co utraciliśmy za Zygmunta I Starego w 1514 roku.
Pamiętajmy, że idea, która przyświecała królowi Zygmuntowi III Wazie, wynikała z planu stworzenia unii Polski, Litwy i Rosji. Tę wielką ideę Rosja XVII-wieczna odrzuciła. A chodziło o coś więcej niż związek państwowy Rzeczypospolitej i Rosji. Zaprzepaszczono szansę na demokratyzację Rosji już na początku XVII wieku. Wybrano samodzierżawie, autokratyczny model rządów, chyba nie do końca z korzyścią dla siebie.

Historia | Brak komentarzy

Jak byśmy byli pod pruskim zaborem

01
08

2009
10:51

Profesor Jerzy Robert Nowak na łamach „Naszego Dziennika” już kilka razy bił na alarm z powodu postępującej „pełzającej germanizacji” Wrocławia. Niestety, wydarzenia z ostatnich miesięcy potwierdzają tę diagnozę.

Historia | Brak komentarzy