Brakuje symetrii w traktowaniu

24
03

2010
10:43

Uważam, że tolerowanie już istniejących i aprobata nowych dwujęzycznych tablic będzie kolejnym wyrazem kapitulacji strony polskiej wobec żądań niemieckich i potwierdzeniem nierównoprawności w naszych stosunkach dwustronnych. Niestety, wielu reprezentantów strony niemieckiej uważa już fakt uprzywilejowania mniejszości niemieckiej za naturalny i nierodzący po stronie niemieckiej konieczności identycznego traktowania Polaków w Niemczech.

Obecna sytuacja powinna być bodźcem dla dyplomacji polskiej do przejścia do ofensywy w celu uzyskania istotnych gwarancji poprawy statusu prawnego mniejszości polskiej w Niemczech. Można w tym kontekście przywołać pewien precedens historyczny. Otóż w 1939 roku Polska była zmuszona podpisać tzw. traktat mniejszościowy, który dawał ochronę mniejszościom narodowym. Nie byłoby nic złego w gwarantowaniu praw mniejszościom, gdyby nie fakt, że ten traktat obowiązywał tylko niektóre państwa i chronił tylko pewne mniejszości. Na przykład z podobnej ochrony swoich interesów nie mogli korzystać Polacy zamieszkujący Niemcy. Polska najpierw dążyła do tzw. generalizacji tego traktatu, tj. do rozciągnięcia go na wszystkie państwa należące do Ligi Narodów, a kiedy napotkała opór w tej sprawie – w 1934 r. wypowiedziała go jako nierównoprawny.

Uważam, że w związku z zaistniałą sytuacją polska polityka zagraniczna powinna dążyć do zagwarantowania Polakom lub osobom polskiego pochodzenia, które znalazły się na terenie obecnych Niemiec, swobodnego prawa opcji narodowościowej. Dziś bowiem wielu obawia się, że otwarte opowiedzenie się za Polską zaowocuje kłopotami natury nie tylko bytowej. Osiągnąć zaś to można poprzez konsekwentne stosowanie zasady równego traktowania Niemców w Polsce i Polaków w Niemczech w myśl znanej w prawie narodów zasady wzajemności. Zgoda polskich władz administracyjnych na dwujęzyczne tablice może nastąpić dopiero wówczas, kiedy podobne prawo uzyskają Polacy w Niemczech. Dotyczy to także innych dziedzin życia: szkolnictwa czy reprezentacji politycznej.

Publicystyka | Tagi: , ,

«

»